Back to previous page

Kontakta oss kan du göra enligt följande!   Contact us you can do as follows!
P.g.a. att det på internet finns program som automatiskt söker e-postadresser, så har vi valt att inte skriva ut e-post adresserna i sin helhet. Vissa av dessa program har till uppgift att sprida spam och virus.   Unable for reasons that on the internet is software that automatically searches e-mail addresses, so we have chosen not to print e-mail addresses in its entirety. Some of these programs is to spread spam and viruses.
Öppna din e-post hanterare och skriv in e-postadressen för mottagare, byt dock ut (*) mot @.   Open your e-mail handler and enter the email address of the recipient, however, replace the (*) with @.

Gunnar: Anita:
65gunnar08(*)fam-sjolander.se 79anita08(*)fam-sjolander.se


Edla:

 

Kan endast nås på ovan angivna e-postadresser
Ange i så fall att det är till Edla, Gabriel eller Axel.
Gabriel:
Axel: